Selskapsinfo

Mer informasjon om selskapet inkludert kontaktinfo, målsetninger, verdigrunnlag, historikk, eierskap og økonomi.


HMS og kvalitet

Med lang erfaring og gode rutiner innen prosjektledelse og montasje, løser vi alle typer oppdrag innenfor de høyeste krav til sikkerhet, kvalitet og effektivitet.

Vår virksomhet er regulert av de helse-, miljø- og sikkerhetsmessige lover, regler og krav som stilles til byggebransjen. Vi arbeider kontinuerlig for å skape en sikker arbeidsplass for oss selv og de vi jobber sammen med.

Vi har fokus på kvalitetssikring i alle ledd. Gode logistikkrutiner og tilgang på det beste av materiell og utstyr bidrar til å gjøre arbeidet så effektivt som mulig. Detaljerte arbeidstegninger, garantier på utført arbeid og rutinemessig vedlikehold er også en del av den totalpakken vi kan tilby.

Kontakt oss for å få innsyn i vårt HMS- og kvalitetssystem.


Oppdatert 3. juli 2013