6. august 2009
Publisert av Lars Fredly

Reklameservice AS i Molde utvider sin flyplassvirksomhet gjennom tildeling av kontrakt med Avinor. Reklameservice signerte i november en avtale med Avinor om salg av reklame i 5 år på 4 Møre-flyplasser. I avtalen inngår salg av både tradisjonell og skjermbasert reklame. Avtalen omfatter Ålesund, Molde, Kristiansund og Ørsta/Volda Lufthavn. Disse lufthavnene hadde i 2006 nærmere 1,5 millioner reisende. Reklameservice har vist seg som en dyktig samarbeidspartner over de siste 5 årene og vi føler tillit til at vårt fremtidige samarbeid skal medføre merverdi for både flypassasjer, Avinor og Reklameservice, sier lufthavnsjefene ved Avinors lufthavner i Møre og Romsdal. - I konkurransen viste Reklameserice god evne til å balansere omsetning, nytenkning og erfaring. Ved å samle både tradisjonell og skjermbasert reklame hos samme operatør, forventer vi å se synergieffekter. Ved det styrker vi også annonsørenes kommunikasjonsmuligheter ovenfor de reisende. Forretningsreiser utg

Publisert i tjenester