Dekningsoversikt

Oversikt over visningssteder, reklameplasser og antall visninger.


Statistikk

Oppmerksomhetsundersøkelse utført av TNS gallup.

Hurtigbåtreklame

På hurtigbåtene kommer passasjerene ekstra tett på reklameskjermene over lange tidsrom. Her når man ut til et bredt publikum som inkluderer et stort antall pendlere og skoleelever.

Reklameservice har avtale med Fjord1, Fosen Namsos og Norled om hurtigbåtreklame flere steder på Vestlandet og i Midt-Norge.


Oppdatert 3. juli 2013