Hurtigbåtreklame

På hurtigbåtene kommer passasjerene ekstra tett på reklameskjermene over lange tidsrom. Her når man ut til et bredt publikum som inkluderer et stort antall pendlere og skoleelever.

Reklameservice har avtale med Fjord1, Fosen Namsos Sjø og Norled om salg og drift av hurtigbåtreklame flere steder på Vestlandet og i Midt-Norge.